Założenie:

Termoregulator Tc-01 jako urządzenie nie został zaprojektowany z myślą iż będzie on urzywany jako urządzenie mierzące dokładny poziom szkodliwych gazów w otaczającej nas atmoswerze. Fakt umieszczenia w nim sensora wyczuwającego obecność tlenku węgla wynika bardziej z funkcjonalności oraz zapewnienia większego komfortu psychicznego urzywających go osób. Zastosowany w termoregulatorze Tc-01 sensor poziomu CO (czadu) pomimo iż pozwala na dosyć precyzyjne określenie poziomu PPM (ang. parts per million – liczba części na milion) cząstek tlenku węgla w otaczającym go powietrzu jest kalibrowany jednorazowo na urządzeniu wzorcowym dla danego projektu technicznego. Urządzenia służące do bardziej lub bardzo precyzyjnych pomiarów zawartosci gazów w otaczającej je atmoswerze kalibrowane są okresowo, w ścisle określonych warunkach otoczenia takich jak temperatura, ciśnienie czy inne czynniki wpływające na pomiar. Pracują one w wyspecjalizowanych labolatoriach a ich cena wacha sie od kilkuset do kilkunastu tysięcy złotych. Termostat Tc-01 z racji swojego przeznaczenia w instalacji regulującej temperaturę oraz przepływ poietrza montowany powinien być raczej na poziomie (wysokości) ułatwiającej urzytkownikowi jego komfortową obsługę oraz odczyt, wiec można przyjąc, iż raczej nikt nie "zawiesi" go pod sufitem - gdzie istnieje średnio wieksze prawdopodobieństwo "zbierania" się tlenku węgla (wynika to bynajmniej nie z powodu jego masy - ciężar właściwy: czad - tlenek węgla - 1,25 kg/m3, powietrze – 1,20 kg/m3 - a z faktu jego powstawania. Przeważnie tworzy się poprzez spalanie a własciwie niedopalanie paliw organicznych wiec jego temperatura podczas wydostania się z instalacji grzewczej jest wieksza od otoczenia. W warunkach spokojnych po zrównaniu temperatur opada.) Z racji zbliżonych gęstości tlenku węgla i powietrza oba te gazy jednak bardzo chętnie się mieszają i można założyć że stężenie CO na wysokości twarzy przeciętnego człowieka bedzie tylko nieznacznie niższe. Projektując Tc-01 przyjeliśmy, iż ma on informować o pojawieniu się podwyżonego stężenia CO, podawać jego orientacyjne stężenie oraz alarmować zarówno wizualnie jak i akustaycznie o utrzymującym sie już niebezpiecznym poziomie stężenia CO (PPM) w powietrzu. W przypadku stosowania sterownika Afc-02 do regulacji tempa spalania w urządzeniu grzewczym Tc-01 informuje sterownik Afc-02 o wysokim stężeniu CO który otwiera maksymalnie przepustnicę regulującą dopływ powietrza do paleniska - zatrzymujac wytwarzanie sie szkodliwych gazów i przewietrzając komore spalania. W tym miejscu uważam, że należy wspomnieć o powszechnie stosowanym przez producentów systemie regulacji szybkości spalania w urządzeniu grzewczym polegającym na ograniczeniu (zamknieciu) "cugu" poprzez tzw. przymykanie światła przewodu kominowego. Działając w ten sposób faktycznie ograniczamy "zaciąganie" powietrza przepływającego przez piec bądź kominek ograniczając tym samym ilość tlenu koniecznego do spalania a wiec paliwo spala się wolniej, ale ograniczamy jednocześnie możliwość wydostania się spalin a co za tym idzie powstającego tlenku węgla które wydostają się wszystkimi mozliwymi szczelinami. Ograniczając dopływ poietrza "od dołu" pozostawiając średnicę przewodu kominowego nie ograniczoną ( przyjmując prawidłową konstrukcjie komina) umożliwiamy zassanie wszystkich powstałych spalin do przewodu kominowego w tym również przez wspomniane wcześniej nieszczelności tego przewodu i instalacji. Dlatego powyższy fakt pozostawiam do Państwa rozwagi oraz zapraszam do zapoznania się z opisem i dokumentacją w tym celu stworzonego sterownika Afc-02 który tak jak i Tc-01 jest częscią stworzonego dla Państwa wygody systemu AFC oferowanego przez przedsiębiorstwo VirateX.

Tlenek węgla - teoria

Toksyczne działanie tlenku węgla wynika z jego większego od tlenu (250–300 razy) powinowactwa do hemoglobiny, zawartej w erytrocytach krwi. Tworzy on połączenie zwane karboksyhemoglobiną (CO + Hb → COHb), które jest trwalsze niż służąca do transportu tlenu z płuc do tkanek oksyhemoglobina (połączenie tlenu z hemoglobiną). Dochodzi więc do niedotlenienia tkanek, co w wielu przypadkach prowadzi do śmierci. Już wdychanie powietrza ze stężeniem 0,16% objętościowego CO, powoduje po dwóch godzinach zgon. O ile przy większych stężeniach (pow. 0,32%) pierwszymi objawami zatrucia jest silny ból głowy i wymioty, to mniejsze stężenia powodują przy względnie krótkim wdychaniu jedynie słaby ból głowy i zapadanie w śpiączkę, jednak i te stężenia powodują po dłuższym kontakcie śmierć.

Polityka alarmowania zastosowana w Tc-01

Termoregulator Tc-01 dokonuje odczytu danych z sensora CO co ok 2min. Na wyświetlaczu na ekranie głównym (domowym) urządzenia wyświetlany jest pasek postępu przedstawiający ostatni obliczony odczyt stężenia tlenku węgla w zakresie od 0 do ok 200 PPM. Na wyświetlaczu Tc-01 na ekranie nr 3 wyswietlana jest liczba PPM określająca ostatni orientacyjny poziom stężenia CO.

Przypadek 1

- następuje po wykryciu po raz 10 z rzędu przez sensor Tc-01 stężenia tlenku węgla w przedziale od orientacyjnej wartosci większej niż 50 PPM lecz mniejszej lub równej 200PPM. Alarm trwa ok 1 min, zostaje włączony sygnał dzwiekowy i naprzemiennie rozświetla sie i zaciemnia podswietlenie ekranu. Ekran zostaje przełączony na wyswietlanie ostatniego zmierzonego poziomu PPM CO w powietrzu. Alarm mozna wyłączyć, następuje cyklicznie ( przy zachowaniu warunków załączenia - >50PPM <200PPM) co 10 cykli sprawdzających. Po 5 alarmie z koleji zostaje on załączony na stałe bez możliwosci wyłączenia ( wyłącza go brak zasilania).

Przypadek 2

- następuje po wykryciu po raz 10 z rzędu przez sensor Tc-01 stężenia tlenku węgla w przedziale od orientacyjnej wartosci większej niż 200 PPM. Zostaje włączony sygnał dzwiekowy i naprzemiennie rozświetla sie i zaciemnia podswietlenie ekranu. Ekran zostaje przełączony na wyswietlanie ostatniego zmierzonego poziomu PPM CO w powietrzu. Alarm zostaje załączony na stałe bez możliwosci wyłączenia ( wyłącza go brak zasilania).

W obu przypadkach urządzenie Tc-01 w dalszym ciągu dokonuje odczytów z sensora i wyświetla otrzymane dane. W przypadku spadku poziomu CO do wartości poniżej 50 PPM wyłączane są alarmy i urządzenie przechodzi w tryb nmormalnej pracy. Alarmy realizują wszystkie urządzenia Tc-01 podłączone do wspólnej linii przesyłu danych.

Konkluzje

W świetle powyższych informacji Tc-01 informuje o wykryciu tlenku węgla szybciej niż jest to przewidziane w normach europejskich, jednakże powinno być to traktowane jako informacyjno - ostrzegawcze. W celu uzyskania wiekszej pewności działania systemu ostrzegającego przed niebezpiecznymi gazami oraz dla maksymalizacji prawdopodobieństwa skutecznego wykrycia niebezpieczeństwa związanego z zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzkiego, stanowczo zalecamy montaż wyspecjalizowanego do tego i tylko tego celu urządzenia koniecznie bateryjnego o odpowiedniej głośności ( pamiętajmy że odpowiednio głośny alarm może powiadomić również np. sąsiadów bądź inne osoby trzecie), i zamontowanego w odpowiednim i wyznaczonym przez producenta miejscu.