Zasada działania sterownika Pw-5

Podstawową zasadą pracy sterowników jest praca cykliczna, w której sterownik wykonuje kolejno po sobie pojedyncze rozkazy programu w takiej kolejności, w jakiej są one zapisane w programie. Na początku każdego cyklu program odczytuje „obraz” stanu wejść sterownika i zapisuje ich stany (obraz wejść procesu). Po wykonaniu wszystkich rozkazów i określeniu (wyliczeniu) aktualnego dla danej sytuacji stanu wyjść, sterownik wpisuje stany wyjść do pamięci będącej obrazem wyjść procesu a system operacyjny wysterowuje odpowiednie wyjścia sterujące elementami wykonawczymi. Tak więc wszystkie połączenia sygnałowe spotykają się w układach (modułach) wejściowych sterownika, a program śledzi ich obraz i reaguje zmianą stanów wyjść w zależności od algorytmu.

Przykładowe zastosowania

Pw-5 może być stosowany np. w instalacjach takich jak:

 • Oświetlenie.
 • Sterowanie oświetleniem może odbywać się na bardzo różnych poziomach - od ręcznego ustawienia po pełną automatyzację uwzględniającą porę dnia, natężenie światła zewnętrznego, otwieranie i zamykanie drzwi oraz obecność domowników.
  Moto Można stosować następujące tryby sterowania:
  ręczny – użytkownik samodzielnie, zależnie od bieżących potrzeb, ustawia parametry oświetlenia.
  automatyczny – odpowiedni system czujników powoduje zmianę funkcji oświetlenia zależnie od wykrytych zmian. Ingerencja użytkownika polega tu na zaprogramowaniu parametrów pracy urządzeń (np. natężenia światła powodującego wyłączanie urządzenia). Przykładem jest włączanie i wyłączanie oświetlenia powodowane wykryciem ruchu;
  półautomatyczny – połączenie powyższych trybów. Typowym przykładem jest włączanie światła przez użytkownika, a wyłączanie (np. po określonym czasie) przez urządzenie sterujące. System sterowania oświetleniem może być rozwiązany na dwa sposoby:
  system centralny (za pomocą jednego przycisku uruchamia się kilka obwodów);
  system lokalny (każde pomieszczenie lub ciąg komunikacyjny ma własny obwód sterowania oświetleniem).

 • Automatyzacja urządzeń mechanicznych.
 • - klimatyzacja i CO
  co Proste i inteligentne sterowanie przepływem do zastosowań chłodzenia/ogrzewania pomieszczeń przy użyciu np. czujnika temperatury Tc-01 .
  - pompy do wody
  - systemy nawadniania
  - markizy, żaluzje itp.
  W połączeniu ze stację pogodową która w sposób ciągły monitoruje warunki atmosferyczne rolety mogą reagować na siłę wiatru i automatycznie opuszczać się po odpowiednim podłączeniu i konfiguracji sterownika Pw-5

 • Motoryzacja (12V)
 • Moto

  -sterowanie elektrycznymi szybami, lusterkami itp.
  -autoalarmy
  -oświetlenie np. automatyczne światła

 • w produkcji seryjnej niewielkich maszyn i urządzeń