Pw 5 - Programowalny Sterownik Logiczny

PLC (ang. Programmable Logic Controller) – uniwersalne urządzenie mikroprocesorowe przeznaczone do sterowania pracą maszyny lub urządzenia technologicznego. Sterownik PLC musi zostać dopasowany do określonego obiektu sterowania poprzez wprowadzenie do jego pamięci żądanego algorytmu działania obiektu. Cechą charakterystyczną sterowników PLC odróżniającą ten sterownik od innych sterowników komputerowych jest cykliczny obieg pamięci programu. Algorytm jest zapisywany w dedykowanym sterownikowi języku programowania. Istnieje możliwość zmiany algorytmu przez zmianę zawartości pamięci programu. Sterownik wyposaża się w odpowiednią liczbę układów wejściowych zbierających informacje o stanie obiektu i żądaniach obsługi oraz odpowiednią liczbę i rodzaj układów wyjściowych połączonych z elementami wykonawczymi, sygnalizacyjnymi lub transmisji danych.(źr. Wikipedia)
GUI Pw-5 jest sterownikiem PLC posiadającym 5 wejść sterowanych napięciem do 12V, oraz 5 wyjść sterujących przekaźnikami. Został on zaprojektowany do zastosowań domowych półprofesjonalnych i amatorskich. Od profesjonalnych urządzeń tego typu odróżnia go uproszczona procedura programowania, która w odróżnieniu od podobnych urządzeń stosowanych w profesjonalnych rozwiązaniach przemysłowych nie wymaga od użytkownika znajomości języków programowania urządzeń mikroprocesorowych. Zastosowanie przekaźników na wyjściach z urządzenia również w znacznym stopniu upraszcza (poprzez wyeliminowanie potrzeby stosowania dodatkowych układów elektronicznych) możliwości sterowania własnymi urządzeniami ( włącznie/wyłączanie). Sterownik Pw-5 wyposażony jest we wskaźniki LED informujące o aktualnym stanie danego wyjścia, oraz w wskaźnik LED stanu urządzenia.


Pw 5 - Programowanie

Programowanie urządzenia Pw-5 odbywa się poprzez GUI (ang. graphical user interface) - środowisko graficzne pracujące w środowisku Microsoft Windows poprzez port szeregowy (standard RS-232 ).

Pw 5 - skrót danych technicznych

  • Czas reakcji sterownika na zdarzenie na wejściu ustawiony jest na 25 ms co powoduje wyeliminowanie zjawiska drgania styków w przypadku zastosowania przełącznika na wejściu.
  • Czas przełączenia przekaźnika to ok 50 - 150 ms.
  • Częstotliwość procesora 32Mhz.
  • Częstotliwość próbkowania wejść 1ms (1Khz).